۱۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۲

مزیت تجمیع فعالیتهای بازرگانی پتروشیمی

مزیت تجمیع فعالیتهای بازرگانی پتروشیمی
ایجاد هلدینگ در بخش بازرگانی محصولات مختلف پتروشیمی سبب افزایش استاندارد، کیفیت و همچنین بهبود روند قیمتگذاری محصولات این صنعت می شود.
هلدینگ را باید حفاظت از منافع مشترک چند شرکت دانست که در چارچوبی تعریف شده، فعالیتهای بازرگانی انجام می دهند و در این صورت همه زیر یک چتر استاندارد با قیمتهای مناسب قرار می گیرند.
یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمی با جلوگیری از تکروی شرکتها مانع ارزان فروشی محصولات می شود و از سویی دیگر با تجمیع صورت گرفته قدرت تاثیر گذاری و قیمت گذاری ایران در زمینه محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی افزایش می یابد.
در ایران با توجه به دولتی بودن و وجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، همه شرکتها و هلدینگها باید تحت پوشش وزارت نفت قرار گیرند و تحت یک برند خاص عرض اندام کنند.
متمرکز کردن بازرگانی پتروشیمی اگر به نتیجه برسد باید اقدامی مناسب دانست تا تمامی شرکتها و محصولات تولیدی در یک سطح در بارا ظاهر شوند و نام ایران و اثرگذاری و قدرت چانه زنی کشور را در منطقه و جهان ارتقا خواهد بخشید. در این صورت دیگر از پراکنده فروشی، ارزان فروشی، اقدامهای تکروانه، رقابت پذیری داخلی خبری نیست و آینده مناسبی برای حوزه بازرگانی پتروشیمی فراهم خواهد شد.
 محمود ترابی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
۱۹ خرداد ۱۳۹۵
شانا |
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید