۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۱۹

اهداف استراتژیک

Ø  افزایش تولید با رویکرد توسعه پایدار

Ø  صیانت از منابع ارزش آفرین

Ø  تنوع محصولات

Ø  برند سازی