۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۷:۲۰

اهداف استراتژیک

  •  افزایش تولید با رویکرد توسعه پایدار

 

  • صیانت از منابع ارزش آفرین

 

  • تنوع محصولات

 

  • برند سازی