۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۸:۰۴

ارزش‌ها

 •       ایمنی

        قانون‌ گرایی

        همسو سازی‌ و همبستگی

        مشتری‌ مداری

        حفظ سرمایه‌ های مادی‌ و‌ معنوی

        صداقت‌ و‌ درستی