۱۸ اسفند ۱۳۹۹, ۰۱:۰۶

XPS یا پلی استایرن اکسترود شده

نوعی پلاستیک است که برای تولید محدوده وسیعی از محصولات، از مصالح ساختمانی تا ظروف نگهداری، به کار می‌رود که با توجه به کاربری آن، می‌توان آن را به شکل یک ماده اسفنجی متراکم یا به صورت یک محصول جامد و غیر قابل تراکم تولید کرد. تولید این محصول از گرانول های پلی استایرن آغاز می‌گردد که به همراه مواد افرودنی و عامل کف زدا به دستگاه اکسترودر وارد می‌گردد. در داخل دستگاه مخلوط تحت شرایط کنترل شده دما و فشار ذوب به یک سیال با ویسکوزیته بالا تبدیل می‌گردد. مایع حاصل به صورت پیوسته از یک قالب عبور نموده و پس از خروج از آن به حالت اسفنجی در می‌آید.

XPS